Stimați profesori,

Materialele audio-video puse la dispoziția dumneavoastră pe această pagină web au fost realizate în cadrul proiectului PREL implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada 2014-2015. Accesul la aceste materiale este gratuit atât pentru toate cadrele didactice interesate, cât și pentru elevi.

Obiectivul principal al acestui proiect a fost perfecționarea cadrelor didactice care predau Religie în învățământul preuniversitar, la toate cultele prevăzute de curriculum-ul național. Viziunea care a guvernat derularea activităților de realizare a materialelor didactice a fost aceea că ora de Religie poate fi o experiență pozitiv-creativă unică, specială, agreabilă elevilor, și care poate avea efect pe termen lung în formarea lor echilibrată și pozitivă din punct de vedere moral și spiritual. O astfel de contribuție a orei de Religie la conturarea viitorului societății noastre este, credem, esențială și ea reprezintă principala responsabilitate a celor care asumă această misiune care presupune constant autodepășire și adaptare la specificul generațiilor mereu noi de elevi.

În procesul de realizare a materialelor didactice și în timpul livrării programelor de perfecționare PREL, interacțiunea cu profesorii de Religie a evidențiat faptul că cea mai importantă schimbare pozitivă posibilă în ora de Religie este introducerea în procesul didactic a unor metode și materiale didactice atractive și, pe cât posibil, introducerea categoriei materialelor audio-video care au un impact mult mai puternic asupra elevilor de azi, care cresc într-un mediu permanent animat audio-video. În plus, materialele audio-video oferă profesorului de Religie oportunitatea de a transmite nu doar informație, ci și experiență. Proiectul PREL este construit pe convingerea că formarea morală și spirituală pot fi facilitate de experiența personală. Aici intervin materialele audio-video și fișele de lucru atașate acestora, pe care vă invităm să le testați la clasă și, dacă rezultatele vor fi pozitive așa cum ne așteptăm, să le introduceți în practica didactică permanentă pentru a oferi elevilor o oră de Religie dinamică, atractivă, frumoasă, pe care elevii să o întâmpine cu bucurie și entuziasm.

Proiectul PREL ne-a oferit cadrul perfect pentru a pune la dispoziția participanților la programele de perfecționare materiale și modele de exerciții specifice pentru disciplina Religie, cu preocuparea de a asigura majoritatea materialelor utilizabile la toate cultele prevăzute de curriculum-ul național. Aceste materiale au și rolul de a inspira crearea de noi exerciții și materiale didactice de către profesorii de Religie.

Pentru o exploatare corectă și eficientă a resurselor audio-video, am creat o serie de fișe de lucru atașate materialelor audio-video, în care veți regăsi trei categorii principale de exerciții/provocări: 1) de verificare a informațiilor prezentate în materialele audio-video, 2) de problematizare și actualizare, 3) de intrare în sfera discursului teologic și spiritual.

Exercițiile de verificare a informațiilor sunt menite să asigure un grad de atenție ridicat din partea elevilor în vizionarea materialelor audio-video. Sunt întrebări și exerciții cu caracter general și cu dificultate scăzută, menite să introducă elevii treptat în atmosfera de lucru. Exercițiile de problematizare au ca scop provocarea elevilor în receptarea critică a episoadelor sau situațiilor prezentate în materialele audio-video. Cultivarea unei abordări critice este benefică formării pentru că ea presupune un întreg proces de observație, analiză, evaluare, actualizare și, în final, asumare a valorilor, ideilor, tiparelor comportamentale pozitive. Exercițiile care aparțin sferei teologic-spirituale constituie nucleul tematic al fiecărui set de materiale didactice (material audio-video + una sau mai multe fișe de lucru). Acestea introduc în scenă texte scripturistice, patristice, liturgice, de reflecție creștină, cu scopul de facilita asocierea de conținuturi ale învățăturii de credință și vieții creștine cu momente din viața cotidiană. Acest tip de asociere va genera, în timp, capacitatea elevilor de a inversa procesul și de a aplica mai ușor, în viața de zi cu zi, preceptele moral-spirituale pe care le propune religia.

Nădăjduim ca materialele didactice oferite dumneavoastră prin intermediul acestei pagini web să vă faciliteze activitatea didactică și să vă dea posibilitatea, mai mult ca până acum, de a oferi elevilor dumneavoastră o experiență didactică și formativă inovativă, guvernată de viziunea pozitiv-creativă propusă prin proiectul PREL.

Vă dorim mult succes în efortul pe care îl depuneți constant pentru ca ora de Religie să fie mereu mai atractivă!

Echipa PREL